Vinnare i medlemsdragningen – lottkuvert

Tommy Andersson, Huddinge
Sven-Olov Olsson, Venjan
Fabian Kuhnlein, Hedesunda
Inga-Lill Johnsdotter, Lima
Lena Såsser, Färnäs
Lennart Claesson, Älvsjö
Bertil Karis, Siljansnäs
Gunnar Ädling, Mora
Roland Frid, Färnäs
Felix Friberg, Våmhus

GRATTIS TILL ER ALLA!