Vi är Playback 94,1 MHz

Idén , att starta föreningen tillkom, via fyra personers musikintresse, och när Mora Närradioförening erbjöd sändningstid, var saken klar.

Dessa fyra eldsjälar är:
Kent Jonsson, Annika Friberg, Johnny Böhl samt Inger Nilsdotter-Böhl.

Playback är en ideell förening, med huvudsaklig inriktning på musik från 1950- och 60-talen.
Föreningens syfte är att bevara och påminna om, den tidens musikutövare och de olika musikstilarnas betydelse.

Playback, Mora, startades den 15 februari 2007.Föreningens första radiosändning, gick ut i etern den 9 mars 2007. Programmet är ett kombinerat underhållning- och önskeprogram, till stor del baserat på lyssnarnas musiksmak.

Via telefon, mail eller fax kan lyssnarna, under programmets gång, förmedla sina musik- önskemål och hälsningar.
Vid telefonerna sitter två medarbetare och tar emot samtal.

Programmet har också en mycket populär programpunkt, “medlemstävlingen”.

Programmet föll i god jord hos lyssnarna och blev på kort tid mycket populärt. Inom de tre första månaderna hade föreningen vuxit, och vi var ca 170 medlemmar.

Styrelsemöten hålls minst 3 ggr/år

Playbacks styrelse består av:
Ordförande: Inger Nilsdotter Böhl
Kassör: Johnny Böhl (vice ordf)
Styrelseledamöter: Pia Fältgård, Christina Fältgård
Suppleanter: Désirée Gustafsson, Jörgen Pettersson

Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxen person,
för barn upp till 18 år 50 kr.
Även djur kan vara medlemmar, 50 kr/år.

Playbacks plusgirokonto nr är: 30 48 10 – 5.
Swish nr: 123 225 77 49

Grundare och ansvarig utgivare: Inger Nilsdotter-Böhl

Vi som jobbar med Playback 94,1 MHz

Vid Mikrofonerna

Inger

Johnny

Pia

Jörgen