Resultat av Playbacks insamling, till förmån för de krigsdrabbade i Ukraina.


Playback har under tiden 2022 03 25 – 2022 04 30, haft en “drive”,
där de pengar som kommit in till föreningen oavkortat går till de krigsdrabbade i Ukraina.
Dessutom har Playback 3-dubblat summan.
Till vår förening kom under denna tidsperiod: 14 900 kr x 3 = 44 700 kr och Playback avrundade uppåt.

Summa: 45 000 kr

Playback har efter noga övervägande valt att skicka pengarna via UNHCR,
som är FN:s flyktingorgan, som skyddar människor på flykt.

Ett stort tack till alla som bidragit!

Ladda ner Diplom och Kvitto på de inbetalade pengarna, här på vår hemsidan,
för att alla kan se att allt gått rätt tillväga.