Repris från 2020-12-19

Början av programmet (ca 3 minuter) spelades inte in och saknas i denna inspelning.