Om oss

Playback är en ideell förening,
med huvudsaklig inriktning på musik från 1950- och 60-talen.
Föreningens syfte är att bevara och påminna om,
den tidens musikutövare och de olika musikstilarnas betydelse.

Idén , att starta föreningen tillkom, via fyra personers musikintresse,
och när Mora Närradioförening erbjöd sändningstid, var saken klar.
Dessa fyra eldsjälar är: Kent Jonsson, Annika Friberg,
Johnny Böhl samt Inger Nilsdotter-Böhl.

Playback, Mora, startades den 15 februari 2007.
Föreningens första radiosändning, gick ut i etern den 9 mars 2007.
Programmet är ett kombinerat underhållning- och önskeprogram,
till stor del baserat på lyssnarnas musiksmak.
Via telefon, mail eller fax kan lyssnarna, under programmets gång,
förmedla sina musik- önskemål och hälsningar.
Vid telefonerna sitter två medarbetare och tar emot samtal.
Programmet har också en mycket populär programpunkt,
”medlemstävlingen”.

Programmet föll i god jord hos lyssnarna
och blev på kort tid mycket populärt.
Inom de tre första månaderna hade föreningen vuxit,
och vi var ca 170 medlemmar.

Styrelsemöten hålls minst 3 ggr/år.
Styrelsen består av ordförande och kassör,
två ledamöter samt två suppleanter och vice ordförande.

Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxen person,
för barn upp till 18 år 50 kr.
Playbacks plusgirokonto nr är: 30 48 10 – 5.

Grundare och ansvarig utgivare: Inger Nilsdotter-Böhl.